El registre horari dels treballadors és una obligació legal que les empreses han de complir per garantir la transparència i el control de les jornades laborals. A continuació, et proporciono informació rellevant sobre com implementar i gestionar aquest registre de manera adequada:

 1. Qui ha de dur a terme el registre horari?

 • Totes les empreses, independentment de la seva mida o sector, estan obligades a dur un registre de l’horari d’inici i fi de la jornada laboral dels seus empleats.

 • Aquest control és diari i no depèn de la flexibilitat horària que pugui tenir cada treballador.

 1. Què s’ha de registrar?

 • El registre horari ha d’incloure l’hora d’inici i de fi de la jornada laboral de cada empleat cada dia.

 • En principi, no és necessari registrar les pauses (a menys que el conveni col·lectiu ho indiqui), però és recomanable fer-ho per evitar possibles interpretacions errònies.

 • Per exemple, si un treballador té un horari de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00, s’han de registrar les hores d’entrada (9:00) i sortida (18:00).

 • Registrar les pauses també pot ser útil per demostrar que el temps efectiu de treball no inclou aquestes pauses.

 1. Format i conservació del registre:

 • El registre es pot realitzar en format paper o mitjançant eines digitals com aplicacions o programari específic.

 • És important guardar aquesta informació durant almenys quatre anys.

 • A més, el registre ha d’estar disponible per als treballadors, els seus representants i els inspectors laborals.

 1. Sancions per incompliment:

 • No dur a terme el registre horari pot resultar en sancions de fins a 225.018 euros.

 • Per evitar problemes, assegura’t de complir amb la llei i mantenir un sistema de registre fiable i transparent.

En resum, el registre horari és una eina essencial per garantir el compliment normatiu i la protecció dels drets laborals dels treballadors .