Política de Privacitat

A través del present avís, s’informa que les dades personals que es proporcionin a través d’aquesta web seran tractades per BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, SL amb CIF B02634228, domicili a Av. Gaudí 45, 08700 Igualada (Barcelona), telèfon 93 803 3612 i correu electrònic [email protected] (en endavant, el Prestador del Servei).

La finalitat del tractament de les dades que ens facilitin els usuaris és la de cursar la seva petició o consulta que realitzin a través del present lloc Web i, si s’escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar del seu interès, per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, així com crear un compte d’usuari per tal de facilitar les comunicacions futures.

Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, el Responsable utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és l’interès legítim del responsable, així com el consentiment prestat marcant la casella corresponent, el qual és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament.

Els usuaris hauran d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

El titular de les dades té dret a sol·licitar l’accés a ells, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-s’hi i a la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de Dades, dirigint una comunicació escrita a BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L., a la següent adreça postal Av. Gaudí 45, 08700 Igualada (Barcelona), i/o electrònica [email protected] en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas de discrepàncies.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que s’hi introdueixin. Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

Els usuaris que facilitin dades a través dels formularis d’aquesta Web i acceptin el seu tractament, declaren formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat. El prestador del Servei recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei, de la mateixa manera també se’ls informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, essent aquesta la base legal del tractament.

Les dades es conservaran mentre l’interessat no demani la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent retirar aquest en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació dels mateixos.

Obrir xat
1
Scan the code
Hola
En què et podem ajudar?