Avís legal

1. Dades de l’empresa

https://www.gestoria-bernadas.com/ (el lloc web) és un producte de BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació, s’exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web:

Nom del lloc web: https://www.gestoria-bernadas.com/
Denominació social: BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L.
NIF: B02634228
Domicili social: Avinguda Gaudí 45, 08700 Igualada (Barcelona)
Correu electrònic de contacte: [email protected]
Núm. de telèfon: 93 803 36 12

Inscripció registral: Registre Mercantil de BARCELONA Tom 47494 , Foli 97, Secció 8, Full B553624

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i l’ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l’esmentada pàgina web, ja que aquestes poden patir algun canvi. En aquest sentit, BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració del present lloc web.

3. Ús

En el cas que l’usuari procedeixi al seu registre per a la contractació o adquisició d’un servei ofert en el present lloc web, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que, si s’escau, li siguin subministrades per BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L., i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·lícit que empri a tal efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari. En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a la direcció de contacte de BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari de la mateixa, el qual accepta que l’esmentat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. o per personal autoritzat de BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. relativa a l’ús del present lloc web i dels seus continguts.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no demanats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En qualsevol cas, BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

4. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, “els CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual i industrial de BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. o en el seu cas, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. o, si s’escau, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels CONTINGUTS, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels drets corresponents. BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. es reserva l’ús d’accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels esmentats drets de propietat industrial i intel·lectual. BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l’ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

5. Enllaços al present portal

L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al present portal haurà d’estar prèviament autoritzat i per escrit per part de BERNADAS ASSESSORAI EMPRESARIAL, S.L.

6. Responsabilitats i garanties

BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través del present lloc web. En conseqüència, BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. no garanteix ni es fa responsable de:

La continuïtat dels continguts del present lloc web.

L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

L’absència de virus i/o altres components danyosos en el present lloc web o en el servidor que l’alberga.

La invulnerabilitat del present lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.

La falta d’utilitat o rendiment dels continguts del present lloc web.

Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. estableix en el present lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L.

No obstant això, BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del present lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components danyosos als usuaris. En qualsevol cas, BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l’única aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, les parts se sotmeten al fur corresponent al domicili de l’usuari.

Copyright © BERNADAS ASSESSORIA EMPRESARIAL, S.L. Tots els drets reservats.

Obrir xat
1
Scan the code
Hola
En què et podem ajudar?