A aquest efecte, podreu recuperar l’IVA suportat en un altre país comunitari sempre que es pugui deduir que ha estat suportat a Espanya. I si us és aplicable la regla de prorrata i només us podeu deduir un percentatge de l’IVA suportat, també podreu sol·licitar la devolució d’una part de l’IVA en funció d’aquesta. Haureu de presentar una sol·licitud de devolució (model 360) per cada país en què hàgiu suportat IVA i en relació amb períodes trimestrals o anuals.

El termini de presentació s’inicia un cop transcorri el trimestre o l’any al qual va referida aquesta sol·licitud i finalitza el 30 setembre de l’any següent (aquest any el termini finalitza el dilluns 2 d’octubre, ja que el 30 de setembre és un dissabte).

Li ajudarem a l’hora de dur a terme els tràmits necessaris per a recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE.