En el sector de la construcció, el Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat (PPES) s’ha convertit en una eina essencial per als treballadors i empreses. Aquest pla ofereix una manera efectiva d’estalviar per a la jubilació i proporciona una xarxa de seguretat addicional per a les contingències de jubilació, incapacitat permanent i fins i tot la mort del treballador.

A continuació, expliquem els aspectes clau d’aquest pla:

 1. Què és el PPES del Sector de la Construcció?
  • El PPES és un fons de pensions obligatori per a les empreses del sector de la construcció a Espanya.
  • Està regulat pel VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.
  • Cobrix les contingències de jubilació, incapacitat permanent i mort.
  • Les empreses han de fer aportacions obligatòries, i els treballadors autònoms poden fer aportacions voluntàries.
 2. Regulació i Beneficis
  • A nivell estatal, els termes i condicions del PPES es regulen segons l’article 56 del VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.
  • Les empreses poden deduir fins al 10% de les contribucions al PPES de l’Impost de Societats.
  • A més, la Llei General de la Seguretat Social contempla una reducció de la quota empresarial per les contribucions als plans de pensions d’ocupació.
 3. Complement a les Prestacions Públiques
  • El PPES és una forma de complementar les prestacions públiques de jubilació.
  • S’espera que aquest model d’estalvi es pugui estendre a altres sectors en el futur.
 4. Perspectives d’Implementació
  • La construcció és el primer sector que ha adoptat els Plans d’Ocupació Simplificats.
  • Aquests plans ofereixen una oportunitat d’estalvi per a la jubilació i poden ser un complement eficaç per a les prestacions públiques.

En resum, el PPES del Sector de la Construcció és una eina vital per a la previsió i l’estalvi a llarg termini. Les empreses i els treballadors poden beneficiar-se d’aquesta oportunitat d’inversió per garantir un futur financer més segur.