L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de febrer va registrar una tasa de variació anual del 2,8%, situant-se sis dècimes per sota de la registrada al gener. A més, la tasa anual d’inflació subsegüent va disminuir una dècima, arribant al 3,5%. La variació mensual de l’índex general va ser del 0,4%.

Aquestes dades reflecteixen canvis en els preus dels béns i serveis que afecten els consumidors. Analitzem els grups que més van destacar:

  1. Vivienda: La tasa anual d’aquest grup va disminuir 4,2 punts, arribant al -2,7%. Aquest comportament es va deure a la baixada dels preus de l’electricitat, enfront de l’augment registrat el febrer de l’any passat.
  2. Aliments i begudes no alcohòliques: Aquest grup va tenir una tasa anual del 5,3%, 2,1 punts per sota de la del mes anterior i la més baixa des de gener de 2022. Aquesta disminució es va deure principalment al descens dels preus de les llegums i hortalisses i la carn, que van augmentar el febrer de 2023, i als increments dels preus de les fruites, el pa i cereals i l’aigua mineral, refrescos, sucs de fruites i vegetals, que van ser menors aquest mes que el 2023.
  3. Transport: Aquest grup va situar la seva tasa en el 2,4%, dos punts i mig per sobre de la del mes anterior. Aquest augment es va deure, en gran part, a l’augment dels preus dels carburants i lubrificants per a vehicles personals, que van disminuir al mateix mes de 2023. També va influir, tot i en menor mesura, l’augment dels preus del transport combinat de passatgers, enfront de la baixada registrada el febrer de l’any passat.

En resum, aquestes xifres proporcionen una visió de l’evolució dels preus i la inflació a Espanya. Cal estar atent a aquests canvis per prendre decisions financeres informades