En un informe elaborat per la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), es destaca que el 92,3% dels nous cotitzants al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) durant el 2023 eren dones. Aquest fenomen marca una tendència en el creixement del treball autònom a Espanya, on les dones estan desenvolupant un paper cada vegada més destacat en l’àmbit empresarial.

Segons les dades proporcionades, el RETA va sumar un total de 14.582 autònomes, en contrast amb només 1.231 autònoms homes durant l’any passat. Aquesta diferència mostra que la participació de les dones en els nous autònoms ha augmentat en un 92,3% en comparació amb el total. A més, l’informe assenyala que durant l’última dècada, el creixement d’autònoms a Espanya ha estat impulsat principalment per les dones, amb un augment del 15,4% en el nombre d’autònomes. En canvi, el creixement dels homes ha estat del 6,2%. Això posa de manifest la importància de recolzar i fomentar l’emprenedoria femenina per al desenvolupament econòmic i social del país.

Les dones autònomes han estat les principals impulsadors de l’augment de l’ocupació per compte propi a Espanya en els últims deu anys. Segons les dades del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) recopilades des de desembre de 2013 fins a la mateixa data del 2023, es va registrar un increment total de 288.050 cotitzants, dels quals 163.867 eren dones autònomes, en contrast amb els 124.189 homes. Aquest creixement representa un impressionant 15,4%, mentre que els homes van experimentar un augment del 6,2%. No obstant això, aquest panorama positiu no es va reflectir de la mateixa manera a totes les comunitats autònomes del país. Algunes van patir descensos en el nombre de dones autònomes. Per exemple, Galícia, Astúries, Castella i Lleó, així com el País Basc, van tancar la dècada amb xifres negatives. En canvi, les Illes Balears, Andalusia i la Comunitat de Madrid van liderar el creixement amb increments superiors al 30% en el nombre de dones autònomes. És rellevant assenyalar el comportament específic d’algunes comunitats autònomes, com Aragó, La Rioja i Cantàbria, on, malgrat el creixement de dones autònomes, es va registrar un descens en el nombre d’homes cotitzants al RETA. A més, l’informe realitzat amb motiu del Dia Internacional de la Dona destaca que, al tancament del 2023, les dones representen el 36,8% del total de treballadors autònoms registrats al RETA. Encara que aquest percentatge segueix sent inferior al dels homes, mostra una tendència ascendent any rere any. D’altra banda, les disparitats entre les comunitats autònomes són notables, amb Astúries i Galícia liderant la proporció de dones autònomes, superant el 40% del total.