L’Agència Tributària ha realitzat devolucions significatives en el primer mes de la Campanya de la Renda i Patrimoni corresponent a l’any 2023. A continuació, et presento els detalls clau:

  1. Xifres de Devolució:

  • Durant aquest període, Hisenda ha tornat un total de 3.135 milions d’euros a 4,58 milions de contribuents. Això representa un augment del 19,8% en comparació amb l’any anterior.

  • Les declaracions amb sol·licitud de devolució sumen més de 6,69 milions, amb un increment interanual del 23,2%.

  1. Declaracions a Ingressar:

  • Paral·lelament, s’han presentat més de 1,15 milions de declaracions amb resultat a ingressar (+21,6%). Aquests contribuents han optat per agilitzar la presentació, ja que no han de realitzar els primers pagaments fins al final de la Campanya.

  • En total, en el primer mes de la campanya de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2023 (IRPF 2023), els contribuents han presentat més de 8,26 milions de declaracions per internet, la qual cosa suposa un fort creixement del 23,3% en comparació amb l’any anterior en la mateixa data.

  1. Perspectives d’Ingressos i Devolució:

  • L’Agència Tributària preveu ingressar 18.908 milions d’euros a la Campanya de Renda 2023, un 12,2% més respecte a l’exercici anterior.

  • L’import a tornar als contribuents serà un 1,8% inferior, amb 11.650 milions.

En resum, la devolució d’IRPF en el primer mes de la Campanya reflecteix una major eficiència en els processos i una major participació dels contribuents.