La recent reforma de la prestació per desocupació a Espanya comporta importants modificacions que afecten els beneficiaris i les quanties d’aquesta ajuda. A continuació, et presento les claus més rellevants:

 1. Quantitats Progressives de la Prestació per Desocupació:

 • Fins ara, els beneficiaris de la prestació per desocupació rebien l’equivalent al 80% de l’Indicador Públic de Rendes Múltiples (Iprem), que el 2024 és de 600 euros al mes. Això es traduïa en una ajuda de 480 euros.

Amb la reforma, les quantitats augmenten:

 • Durant els primers sis mesos de percepció, la prestació serà de 570 euros al mes (95% de l’Iprem).

 • En els sis mesos següents, l’ajuda serà de 540 euros mensuals (90% de l’Iprem).

 • Posteriorment, es recupera el 80% de l’Iprem fins a la seva extinció, que es manté en un límit de 30 mesos. La durada exacta dependrà de l’edat, circumstàncies familiars i de la prestació exhaurida.

 1. Compatibilitat amb Treballs de Baixos Ingressos:

 • Ara es permet compatibilitzar la prestació contributiva amb treballs que tinguin sous inferiors al 225% de l’Iprem. Això ofereix més flexibilitat als beneficiaris.

 • Abans, la incompatibilitat amb qualsevol ingrés laboral dificultava la cerca d’ocupació i la millora de la situació econòmica.

 1. Ampliació del Col·lectiu de Beneficiaris:

 • La reforma busca incloure més persones en el sistema de protecció social. Això és especialment rellevant per als majors de 52 anys, la base de cotització dels quals es manté en el 125% de la base mínima.

 • En el passat, la reducció d’aquesta base al 100% va generar controvèrsia i va ser un dels motius pels quals la reforma no va prosperar anteriorment.

En resum, la reforma de la prestació per desocupació a Espanya busca millorar la protecció social, adaptant-se a les necessitats dels beneficiaris i fomentant la compatibilitat amb ocupacions de baixos ingressos.