En compliment del mandat establert a l’article 27.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el Govern ha fixat les noves quanties del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que regiran a partir de l’1 de gener de 2024. Aquestes quanties s’apliquen tant a les persones treballadores amb contracte fix com a les eventuals o temporeres, així com a les empleades i empleats de la llar.

Quines són les noves quanties?

  • Per a qualsevol activitat a l’agricultura, la indústria i els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, el SMI queda fixat en 37,8 euros per dia o 1.134 euros al mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Aquestes noves quanties representen un increment del cinc per cent respecte a les previstes al Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es va fixar el salari mínim interprofessional per al 2023. Cal recordar que els efectes d’aquest decret es van prorrogar fins a l’aprovació del salari mínim interprofessional per al 2024, en el marc del diàleg social i d’acord amb el que preveu l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta pujada es va realitzar mitjançant l’article 84 del Reial Decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, que també va abordar mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per pal·liar els efectes de la sequera.

Amb aquesta pujada, s’atén al dret a una remuneració equitativa i suficient per a les persones treballadores i les seves famílies, proporcionant un nivell de vida digne. A més, es manté i consolida l’objectiu que el salari mínim interprofessional arribi al 60 per cent del salari mitjà el 2023, complint així amb el que disposa el Comitè Europeu de Drets Socials en aplicació de la Carta Social Europea. En total, aquesta pujada del SMI suposa que les persones treballadores percebran 5.573 euros més a l’any que el 2018.

En resum, aquesta mesura representa un pas significatiu cap a la millora de les condicions laborals i l’equitat salarial a Espanya. Les gestories i empreses han d’estar al corrent d’aquests canvis per assegurar el compliment normatiu i oferir assessorament adequat als seus clients.