La Seguretat Social d’Espanya ha anunciat que les pensions es revaloritzaran el 2024. Aquest augment està vinculat a l’evolució de l’Índex de Preus al Consum (IPC), garantint que els pensionistes no perdin el seu poder adquisitiu.

Segons les estimacions de la Seguretat Social, la revalorització de les pensions per a 2024 serà del 3,8%, atenent a l’estimació de IPC interanual. Aquest percentatge es basa en la inflació interanual del mes de novembre, que va ser del 3,2%.

Aquest sistema de revalorització automàtica es va introduir el 2022 amb la ‘reforma Escrivá’ de les pensions. Anteriorment, la pujada de les pensions era discrecional i depenia de la decisió del Govern central. Ara, els augments de les pensions depenen de l’evolució de la inflació durant tot l’any.

És important destacar que aquest augment anual es farà en base a l’evolució de la inflació. L’objectiu d’aquest sistema és que els pensionistes no perdin poder adquisitiu.

A més, és important mencionar que aquest augment de les pensions és una mesura que beneficia a tots els pensionistes, independentment de la quantitat de la seva pensió. Això significa que tant les pensions més baixes com les més altes es beneficiaran d’aquest augment.

Finalment, és important recordar que la inflació pot variar d’un any a un altre. Per tant, el percentatge d’augment de les pensions també pot variar cada any. No obstant això, l’objectiu d’aquest sistema és garantir que els pensionistes mantinguin el seu poder adquisitiu, independentment de les fluctuacions de la inflació.

Per a més informació sobre les pensions i altres temes financers, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Estem aquí per ajudar-lo.