Segons l’Expansión, la Agència Tributària té previst implementar un nou sistema de cites específiques destinades als assessors fiscals. Aquesta mesura té com a objectiu millorar l’atenció i agilitzar els tràmits per als professionals que assessoren en matèria tributària.

A continuació, es detallen alguns punts rellevants d’aquesta iniciativa:

  • Cites Exclusives: L’Agència Tributària establirà un sistema de cites específiques per als assessors fiscals. Això permetrà als professionals concertar una cita prèvia per a consultes, aclariments o gestions relacionades amb els seus clients.
  • Reducció de Temps d’Espera: Amb aquesta nova opció, els assessors fiscals podran evitar les cues i accedir a un servei més ràpid i personalitzat. La cita prèvia garantirà una atenció més eficient i adaptada a les seves necessitats.
  • Àmbits de Consulta: Les cites específiques abastaran temes com la liquidació d’impostos, la presentació de declaracions, els procediments tributaris i altres qüestions relacionades amb la fiscalitat.
  • Com Sol·licitar la Cita: Els assessors fiscals podran sol·licitar la cita prèvia a través de la sede electrònica de l’Agència Tributària. El procés consta de quatre passos senzills:

a. Accedeix a la sede electrònica.

b. Selecciona l’opció “La cita és per a mi”.

c. Completa la sol·licitud sense necessitat d’un sistema d’identificació específic.

d. Confirma la cita i rep la confirmació per correu electrònic.

  • Atenció Personalitzada: Aquesta mesura busca millorar la relació entre l’Agència Tributària i els assessors fiscals, oferint-los un servei més eficaç i adaptat a les seves necessitats professionals.

En resum, la creació de cites específiques per a assessors fiscals és una iniciativa que busca simplificar els tràmits i optimitzar l’atenció en matèria tributària. Aquesta mesura beneficiarà tant els professionals com els seus clients, afavorint una millor gestió fiscal