Els contribuents ara tindran més opcions per pagar els seus impostos a Hacienda. Segons el nou Pla Estratègic de l’Agència Tributària per al període 2024-2027, es permetrà als ciutadans realitzar els pagaments d’impostos i deutes fiscals mitjançant Bizum o targeta bancària. Aquesta mesura s’inscriu en l’objectiu de millorar l’assistència als contribuents mitjançant eines informàtiques.

A continuació, destaquem alguns punts importants:

 1. Pagaments amb Bizum o targeta:
  • Els contribuents podran utilitzar Bizum o la seva targeta bancària per pagar els seus impostos i deutes.
  • Aquesta opció proporciona una alternativa moderna i còmoda als mètodes tradicionals de pagament.
  • També es permetrà la domiciliació de pagaments en entitats financeres que no siguin col·laboradores de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA).

 1. Correcció d’errors en la declaració de l’IRPF:
  • Es posarà a disposició dels contribuents un esborrany de declaració complementària amb les incidències corregides.
  • Això permetrà als ciutadans corregir petits errors sense sancions, sempre que no siguin conductes greus.

 1. Serveis en línia i telefònics:
  • Tot i que es mantindrà l’atenció presencial, s’incrementaran els serveis que es poden realitzar per internet i telèfon.
  • Això afavoreix la comoditat dels contribuents i optimitza els processos per a l’Agència Tributària.

 1. Control sobre els grans grups empresarials:
  • L’Agència Tributària reforçarà la vigilància sobre els grans grups empresarials.
  • L’objectiu és millorar el control dels crèdits fiscals aplicats a l’Impost de Societats i ampliar les bases imposables.
  • Es prestarà especial atenció als grups que tributen sota el règim de consolidació fiscal.

En resum, aquestes mesures busquen simplificar els processos per als ciutadans i millorar l’eficiència de l’Agència Tributària en la gestió dels impostos. És un pas cap a la modernització i la facilitació dels tràmits fiscals per a tothom.