A partir de setembre, autònoms i empreses podran corregir errors en la liquidació de l’IVA de manera més senzilla i ràpida gràcies a una nova mesura implementada per l’Agència Tributària. Aquesta iniciativa busca facilitar el procés de rectificació i agilitzar els tràmits de devolució o pagament addicional de l’IVA.

Nou model 303 d’autoliquidació de l’IVA

El Ministeri d’Hisenda aprovarà pròximament el nou model 303 d’autoliquidació de l’IVA, que permetrà als contribuents rectificar errors en les seves declaracions sense necessitat de presentar una declaració complementària. Aquest nou sistema substitueix l’anterior, que requeria presentar una declaració complementària si s’havia ingressat de menys, o una rectificativa si s’havia pagat de més.

Beneficis per a autònoms i empreses

Amb aquesta mesura, els contribuents podran sol·licitar devolucions de forma exprés si han pagat de més, o ingressar el corresponent si han pagat de menys. Això representa una simplificació significativa del procés, ja que anteriorment era necessari presentar documentació addicional per corregir errors.

Terminis i excepcions

Les primeres rectificacions es podran presentar en el tercer trimestre d’aquest any per a aquells que liquidin l’IVA de forma trimestral, o al setembre per als que ho facin de forma mensual. Els contribuents tindran un termini de quatre anys per regularitzar les seves declaracions si s’han equivocat.

És important destacar que l’Agència Tributària només permetrà aquestes rectificacions en casos on s’hagi pagat de més o de menys. No s’aplicarà en situacions on s’hagin repercutit quotes indegudes a altres obligats tributaris o en operacions acollides a règims especials.

Conclusió

Aquesta nova mesura de l’Agència Tributària representa un avanç significatiu en la simplificació dels tràmits fiscals per a autònoms i empreses. En permetre la rectificació d’errors en la liquidació de l’IVA de manera més àgil i senzilla, s’espera que els contribuents puguin gestionar les seves obligacions fiscals amb més eficiència i menys complicacions.